Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

Emergency

Y Tế & Cấp Cứu

 

 

Bệnh viện tư nhân tại Việt Nam

Hà Nội 

International SOS Clinic

Central Building, 31 Hai Ba Trung,
Hoan Kiem District
T : (84-4) 934 0555
W : www.internationalsos.com
F : (84-4) 934 0556

 

 

SÀI GÒN

Columbia Asia Gia Dinh
International Hospital
1 No Trang Long Street,
Binh Thanh District
T : (84-8) 803 0678
W : www.columbiaasia.com
F : (84-8) 803 0677
E : [email protected]

Family Care International Clinic
35 Pham Ngoc Thach, District 3
T : (84-8) 822 2713
W : www.healthsolutionsvn.com
F : (84-8) 829 6205

Franco-Vietnamese Hospital
6 Nguyen Luong Bang Street,
Tan Phu Ward, District 7
T : (84-8) 411 3333
W : www.fvhospital.com
F : (84-8) 411 3334
E : [email protected]

Trung tâm y tế quốc tế 
1 Ông Thuyên, Quận 1 
T: (84-8) 827 2366 
www.cmi-vietnam.com 
F: (84-8) 827 2365 

Trung tâm Y tế Columbia Asia 
8 Alexandre de Rhodes Street, 
Quận 1 
T: (84-8) 823 8888 
W: www.columbiaasia.com 
F: (84-8) 823 2295 
E: [email protected] 

Family Medical Practice HCMC 
Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, 
Quận 1 
T: (84-8) 822 7848 
W: www.vietnammedicalpractice.com 
F: (84-8) 822 7859 

Thành phố Hồ Chí Minh Bệnh viện Y khoa 
179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Quận 3 
T: (84-8) 932 6579 
F: (84-8) 932 6004 

Phòng khám quốc tế SOS 
Hannam Building, 65 Nguyễn Thou 
Quận 1 
T: (84-8) 829 8424 
W: www.internationalsos.com 
F: (84-8) 829 8551 

Bệnh viện nhà nước tại Việt Nam

 

HANOI

Bach Mai Hospital
Giai Phong Street,
Dong Da District
T : (84-4) 869 3731 / 3732

Dong Da Hospital
168 Nguyen Luong Bang Street,
Dong Da District
T : (84-4) 511 5271

E Hospital
Nghia Tan, Cau Giay District
T : (84-4) 754 3832

Hospital 198
Mai Dich, Cau Giay District
T : (84-4) 837 3747

Hospital Hoan Kiem
92 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District
T : (84-4) 825 7374

Military Hospital 108
1 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District
T : (84-4) 825 4627
F : (84-4) 821 3229

 

Frienship Hospital
1 Tran Khanh Du Street,
Hoan Kiem District
T : (84-4) 972 2231

 

Hospital Hai Ba Trung
Ngo Mai Huong, Thanh Nhan
T : (84-4) 826 4373

 

Hospital Huu Nghi
1 Tran Khanh Du Street
T : (84-4) 825 2231

Military Hospital 354
120 Doc Ngu Street,
Ba Dinh District
T : (84-4) 834 5595

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.