Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

Plastic Surgery

Hớt tóc & thẩm mỹ

 

 • Tiệm Uốn Tóc Mỹ Kim

  Tiệm Uốn Tóc Mỹ Kim

  Tiệm Uốn Tóc Mỹ Kim/ Điện thoại: 083.9975279 / Địa chỉ 1: 95a Nguyễn Trọng Tuyển / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 95a Nguyễn Trọng Tuyển
 • Tiệm Uốn Tóc Lễ

  Tiệm Uốn Tóc Lễ

  Tiệm Uốn Tóc Lễ/ Điện thoại: 083.8462689 / Địa chỉ 1: 27/1 Phan Đình Phùng / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 27/1 Phan Đình Phùng
 • Tiệm Hớt Tóc Hồng

  Tiệm Hớt Tóc Hồng

  Tiệm Hớt Tóc Hồng/ Điện thoại: 083.9903211 / Địa chỉ 1: 84/3a Phan Tây Hồ / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 84/3a Phan Tây Hồ
 • Thời Trang Tóc Tuấn

  Thời Trang Tóc Tuấn

  Thời Trang Tóc Tuấn/ Điện thoại: 083.9901946 / Địa chỉ 1: 12/2 Thích Quảng Đức / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 12/2 Thích Quảng Đức
 • Tiệm Hớt Tóc Yến

  Tiệm Hớt Tóc Yến

  Tiệm Hớt Tóc Yến/ Điện thoại: 083.9904635 / Địa chỉ 1: 449/2 Phan Xích Long / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 449/2 Phan Xích Long
 • Tiệm Uốn Tóc Tuấn

  Tiệm Uốn Tóc Tuấn

  Tiệm Uốn Tóc Tuấn/ Điện thoại: 083.8450002 / Địa chỉ 1: 42 Phan Đình Phùng / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 42 Phan Đình Phùng
 • Viện Tóc Duyên Dáng

  Viện Tóc Duyên Dáng

  Viện Tóc Duyên Dáng/ Điện thoại: 083.9950098 / Địa chỉ 1: 328d Phan Đình Phùng / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 328d Phan Đình Phùng
 • Dạy nghề Như Vũ

  Dạy nghề Như Vũ

  Dạy nghề Như Vũ/ Điện thoại: 083.9915887/ Địa chỉ 1: 135A Hồ Văn Huê / Nghề: Làm móng, Trang điểm chuyên nghiệp, Trang điểm cô dâu/ Học... chi tiết

  ĐC 1: 135A Hồ Văn Huê
 • Beauty Salon AYA

  Beauty Salon AYA

  Beauty Salon AYA/ Điện thoại: 01284808777/ Địa chỉ 1: 148B Phan Văn Trị / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 148B Phan Văn Trị
 • Tiệm Uốn Tóc Thanh Thủy

  Tiệm Uốn Tóc Thanh Thủy

  Tiệm Uốn Tóc Thanh Thủy/ Điện thoại: 083.2941735 / Địa chỉ 1: 25 Nguyễn Thượng Hiền / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 25 Nguyễn Thượng Hiền
 • Tiệm Hớt Tóc Huyền

  Tiệm Hớt Tóc Huyền

  Tiệm Hớt Tóc Huyền/ Điện thoại: 083.9901659 / Địa chỉ 1: 42 Thích Quảng Đức / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 42 Thích Quảng Đức
 • Tâm Bi Tattoo

  Tâm Bi Tattoo

  Tâm Bi Tattoo / Điện thoại: 0919034383/ Địa chỉ 1: TK17/7 Nguyễn Cảnh Chân / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ thẩm mỹ khác: / Công... chi tiết

  ĐC 1: TK17/7 Nguyễn Cảnh Chân
 • Chăm sóc da Mộc Niên

  Chăm sóc da Mộc Niên

  Chăm sóc da Mộc Niên/ Điện thoại: 086.2719527/ Địa chỉ 1: 158/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da / Tiện nghi và không gian:... chi tiết

  ĐC 1: 158/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • Dạy nghề Ánh Minh

  Dạy nghề Ánh Minh

  Dạy nghề Ánh Minh/ Điện thoại: 083.8337342/ Địa chỉ 1: 585 Điện Biên Phủ / Nghề: Làm móng, Làm tóc, Trang điểm chuyên nghiệp, Trang điểm... chi tiết

  ĐC 1: 585 Điện Biên Phủ
 • Thẩm mỹ Collagen Center

  Thẩm mỹ Collagen Center

  Thẩm mỹ Collagen Center/ Điện thoại: 083.9293383/ Địa chỉ 1: 560 Nguyễn Đình Chiểu / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da / Tiện nghi và không gian:... chi tiết

   

 • Xăm nghệ thuật Dũng Tattoo

  Xăm nghệ thuật Dũng Tattoo

  Xăm nghệ thuật Dũng Tattoo/ Điện thoại: 0907775 670/ Địa chỉ 1: 131 Vĩnh Viễn / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ thẩm mỹ khác: /... chi tiết

  ĐC 1: 131 Vĩnh Viễn
 • Beauty Salon 2P

  Beauty Salon 2P

  Beauty Salon 2P/ Điện thoại: 083.7400638/ Địa chỉ 1: B1/3 Lương Định Của / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: B1/3 Lương Định Của
 • Tóc Mỹ Linh

  Tóc Mỹ Linh

  Tóc Mỹ Linh/ Điện thoại: 083.8457884/ Địa chỉ 1: 84/10 Trần Hữu Trang / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 84/10 Trần Hữu Trang
 • Tiệm Uốn Tóc Hà Phượng

  Tiệm Uốn Tóc Hà Phượng

  Tiệm Uốn Tóc Hà Phượng/ Điện thoại: 083.8477956 / Địa chỉ 1: 1e Lê Quí Đôn / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 1e Lê Quí Đôn
 • Tiệm Uốn Tóc Châu

  Tiệm Uốn Tóc Châu

  Tiệm Uốn Tóc Châu/ Điện thoại: 083.8477846 / Địa chỉ 1: 94/77 Trần Khắc Chân / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 94/77 Trần Khắc Chân
 • Tiệm Uốn Tóc Hoài Bảo

  Tiệm Uốn Tóc Hoài Bảo

  Tiệm Uốn Tóc Hoài Bảo/ Điện thoại: 083.9902792 / Địa chỉ 1: 13 Nguyễn Đình Chiểu / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 13 Nguyễn Đình Chiểu
 • Tiệm Uốn Tóc Nguyễn Thiên

  Tiệm Uốn Tóc Nguyễn Thiên

  Tiệm Uốn Tóc Nguyễn Thiên/ Điện thoại: 083.8452753 / Địa chỉ 1: 349 Huỳnh Văn Bánh / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 349 Huỳnh Văn Bánh
 • Tiệm Hớt Tóc Liên

  Tiệm Hớt Tóc Liên

  Tiệm Hớt Tóc Liên/ Điện thoại: 083.9906041 / Địa chỉ 1: 257c Lê Văn Sỹ / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 257c Lê Văn Sỹ
 • Tiệm Uốn Tóc Đức

  Tiệm Uốn Tóc Đức

  Tiệm Uốn Tóc Đức/ Điện thoại: 083.8455263 / Địa chỉ 1: 38 Phan Đăng Lưu / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 38 Phan Đăng Lưu
 • Tiệm Uốn Tóc Trẻ

  Tiệm Uốn Tóc Trẻ

  Tiệm Uốn Tóc Trẻ/ Điện thoại: 083.9907084 / Địa chỉ 1: 472 Huỳnh Văn Bánh / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 472 Huỳnh Văn Bánh
 • Tiệm Uốn Tóc Quỳnh Hoa

  Tiệm Uốn Tóc Quỳnh Hoa

  Tiệm Uốn Tóc Quỳnh Hoa/ Điện thoại: 083.9903346 / Địa chỉ 1: 86/4c Thích Quảng Đức / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 86/4c Thích Quảng Đức
 • Tiệm Uốn Tóc Trà My

  Tiệm Uốn Tóc Trà My

  Tiệm Uốn Tóc Trà My/ Điện thoại: 083.8449537 / Địa chỉ 1: 164 Đào Duy Anh / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 164 Đào Duy Anh
 • Tiệm Uốn Tóc Thu Hương

  Tiệm Uốn Tóc Thu Hương

  Tiệm Uốn Tóc Thu Hương/ Điện thoại: 083.9954133 / Địa chỉ 1: 45b Phan Xích Long / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 45b Phan Xích Long
 • Tiệm Uốn Tóc Quế Anh

  Tiệm Uốn Tóc Quế Anh

  Tiệm Uốn Tóc Quế Anh/ Điện thoại: 083.8456557 / Địa chỉ 1: 63/16 Lê Văn Sỹ / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 63/16 Lê Văn Sỹ
 • Tiệm Uốn Tóc Mỹ Lan

  Tiệm Uốn Tóc Mỹ Lan

  Tiệm Uốn Tóc Mỹ Lan/ Điện thoại: 083.8454986 / Địa chỉ 1: 346a Huỳnh Văn Bánh / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 346a Huỳnh Văn Bánh
   Beauty Salon Kim Ngân
 • Beauty Salon Kim Ngân

  Beauty Salon Kim Ngân/ Điện thoại: 086.6518347 – 0903185871/ Địa chỉ 1: 362 Đường Nơ Trang Long / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da... chi tiết

  ĐC 1: 362 Đường Nơ Trang Long
 • Spa Hoàng Cung

  Spa Hoàng Cung

  Spa Hoàng Cung/ Điện thoại: 083.5072612 / Địa chỉ 1: 73 Điện Biên Phủ / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Tắm dưỡng toàn... chi tiết

  ĐC 1: 73 Điện Biên Phủ
 • Spa Huỳnh Thảo

  Spa Huỳnh Thảo

  Spa Huỳnh Thảo/ Điện thoại: 082.2109941/ Địa chỉ 1: 1218 đường 3 tháng 2 / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da / Tiện nghi và không gian: / Mục... chi tiết

  ĐC 1: 1218 đường 3 tháng 2
 • Viện chăm sóc da Happiness

  Viện chăm sóc da Happiness

  Viện chăm sóc da Happiness/ Điện thoại: 0937786966/ Địa chỉ 1: 765 Tỉnh Lộ 43 / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da , Tắm dưỡng toàn thân/ Tiện... chi tiết

  ĐC 1: 765 Tỉnh Lộ 43
 • Salon Cường

  Salon Cường

  Salon Cường/ Điện thoại: 0916070797/ Địa chỉ 1: 165 Hoàng Hoa Thám / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 165 Hoàng Hoa Thám
 • Salon Micheal Đức

  Salon Micheal Đức

  Salon Micheal Đức/ Điện thoại: 0908822133/ Địa chỉ 1: 26N Hoàng Diệu / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 26N Hoàng Diệu
 • Beauty Salon Tấn Lợi

  Beauty Salon Tấn Lợi

  Beauty Salon Tấn Lợi/ Điện thoại: 0908185740/ Địa chỉ 1: 136 – 138 Tân Hương / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 136 – 138 Tân Hương
 • Đào tạo chăm sóc da thẩm mỹ M.A.I

  Đào tạo chăm sóc da thẩm mỹ M.A.I

  Đào tạo chăm sóc da thẩm mỹ M.A.I/ Điện thoại: 085.4121900/ Địa chỉ 1: 1429 Nguyễn Văn Linh / Nghề: Chuyên viên thẩm mỹ/ Học phí: 2.000.000 -... chi tiết

  ĐC 1: 1429 Nguyễn Văn Linh
 • Beauty Salon Duy Tuân

  Beauty Salon Duy Tuân

  Beauty Salon Duy Tuân/ Điện thoại: 0933422229/ Địa chỉ 1: 56 Đồng Đen / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 56 Đồng Đen
 • Domi Spa

  Domi Spa

  Domi Spa/ Điện thoại: 083.5113887/ Địa chỉ 1: 45 B Đinh Bộ Lĩnh / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da , Massage , Tắm dưỡng toàn thân/ Tiện nghi và... chi tiết

  ĐC 1: 45 B Đinh Bộ Lĩnh
 • Tiệm Hớt Tóc Vinh

  Tiệm Hớt Tóc Vinh

  Tiệm Hớt Tóc Vinh/ Điện thoại: 083.8424726 / Địa chỉ 1: 32 Lê Văn Sỹ / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 32 Lê Văn Sỹ
 • Viện tóc Kiều Duy

  Viện tóc Kiều Duy

  Viện tóc Kiều Duy/ Điện thoại: 0916276279/ Địa chỉ 1: 26 Út Tịch / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 26 Út Tịch
 • Tiệm Uốn Tóc Số 10

  Tiệm Uốn Tóc Số 10

  Tiệm Uốn Tóc Số 10/ Điện thoại: 083.9901216 / Địa chỉ 1: 66 Nguyễn Đình Chiểu / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

  ĐC 1: 66 Nguyễn Đình Chiểu
 • Hair Salon Nguyễn Tú

  Hair Salon Nguyễn Tú

  Hair Salon Nguyễn Tú / Điện thoại: 0909683565/ Địa chỉ 1: 206 Vườn Lài / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 206 Vườn Lài
 • Tiệm Uốn Tóc Lan Các

  Tiệm Uốn Tóc Lan Các

  Tiệm Uốn Tóc Lan Các/ Điện thoại: 083.9953864 / Địa chỉ 1: 121/3a Phan Đăng Lưu / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối... chi tiết

 • Ears Spa

  Ears Spa

  Ears Spa/ Điện thoại: 083.8234183/ Địa chỉ 1: 6/27 Cách Mạng Tháng Tám, Bến Nghé / Loại hình dịch vụ: Massage / Tiện nghi và không gian: Loại... chi tiết

  ĐC 1: 6/27 Cách Mạng Tháng Tám, Bến Nghé
 • Viện chăm sóc da Bằng Lăng

  Viện chăm sóc da Bằng Lăng

  Viện chăm sóc da Bằng Lăng/ Điện thoại: 083.93503070 - 083.8448407/ Địa chỉ 1: 13/32 C Kỳ Đồng F9/ Địa chỉ 2: 48 Lê văn sỹ, F11/ Địa chỉ... chi tiết

  ĐC 1: 13/32 C Kỳ Đồng F9
  ĐC 2: 48 Lê văn sỹ, F11
  ĐC 3: 91 B Võ Văn Tần, F6
  ĐC 4: 463B/34 CMTT, F13
 • Beauty Salon LINH

  Beauty Salon LINH

  Beauty Salon LINH/ Điện thoại: 083.5108423/ Địa chỉ 1: 96A Lê Quang Định / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Uốn tóc, Nhuộm... chi tiết

  ĐC 1: 96A Lê Quang Định
 • Orient Tea Spa

  Orient Tea Spa

  Orient Tea Spa/ Điện thoại: 086.2722063 - 0909045929/ Địa chỉ 1: 602/43 Điện Biên Phủ, Phường 22 / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc... chi tiết

  ĐC 1: 602/43 Điện Biên Phủ, Phường 22
 • Quỳnh My Spa

  Quỳnh My Spa

  Quỳnh My Spa/ Điện thoại: 086.6740465/ Địa chỉ 1: 183 Phan Xích Long / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Massage / Tiện nghi và... chi tiết

  ĐC 1: 183 Phan Xích Long
 • Trang điểm Karina Thúy Di

  Trang điểm Karina Thúy Di

  Trang điểm Karina Thúy Di/ Điện thoại: 0908899828/ Địa chỉ 1: 387 Lê Quang Sung / Loại trang điểm: Loại khác, Cô dâu, Bàn chân, Má hồng, Môi,... chi tiết

  ĐC 1: 387 Lê Quang Sung
 • Beauty Salon Thủy

  Beauty Salon Thủy

  Beauty Salon Thủy/ Điện thoại: 0903735359/ Địa chỉ 1: 30A1 Nguyễn Văn Quá / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 30A1 Nguyễn Văn Quá
 • MIRA B’LIA Spa

  MIRA B’LIA Spa

  MIRA B’LIA Spa/ Điện thoại: 083.9208325/ Địa chỉ 1: 128 Nguyễn Văn Cừ / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Massage , Tắm dưỡng... chi tiết

  ĐC 1: 128 Nguyễn Văn Cừ
 • Nam Phương Spa

  Nam Phương Spa

  Nam Phương Spa/ Điện thoại: 083.9484191/ Địa chỉ 1: 11/53 Nguyễn Văn Mai / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Massage , Tắm dưỡng... chi tiết

  ĐC 1: 11/53 Nguyễn Văn Mai
 • Ánh Hồng Spa

  Ánh Hồng Spa

  Ánh Hồng Spa/ Điện thoại: 083.5001844/ Địa chỉ 1: 204 Trần Quang Khải/ Địa chỉ 2: 122 Phạm Văn Hai / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác,... chi tiết

  ĐC 1: 204 Trần Quang Khải
  ĐC 2: 122 Phạm Văn Hai
 • Champa Spa

  Champa Spa

  Champa Spa / Điện thoại: 083.8113942/ Địa chỉ 1: 125 Nguyễn Thái Bình / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Massage , Tắm dưỡng... chi tiết

  ĐC 1: 125 Nguyễn Thái Bình
 • Tóc Xinh

  Tóc Xinh

  Tóc Xinh/ Điện thoại: 083.8784369/ Địa chỉ 1: 49 Phan Xích Long / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn tóc, Nhuộm... chi tiết

  ĐC 1: 49 Phan Xích Long
 • Chăm sóc da Bích Trâm

  Chăm sóc da Bích Trâm

  Chăm sóc da Bích Trâm / Điện thoại: 086.2578032/ Địa chỉ 1: 41 Nguyễn Kiệm / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Tắm dưỡng... chi tiết

  ĐC 1: 41 Nguyễn Kiệm
 • Spa Nhật Kiều

  Spa Nhật Kiều

  Spa Nhật Kiều/ Điện thoại: 083.5055197/ Địa chỉ 1: Số 6 Đường số 1 / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Tắm dưỡng toàn... chi tiết

  ĐC 1: Số 6 Đường số 1
 • Salon Tinh

  Salon Tinh

  Salon Tinh/ Điện thoại: 083.9625133 – 0913103048/ Địa chỉ 1: 145 Quân Sự / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 145 Quân Sự

  Chăm sóc da Tina

  Chăm sóc da Tina/ Điện thoại: 083.8125067/ Địa chỉ 1: 46 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc da / Tiện nghi và không gian: /... chi tiết

  ĐC 1: 46 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý

  Ni’s Nails

 • Ni’s Nails/ Điện thoại: 083.8268945/ Địa chỉ 1: 170 Hoàng Diệu / Dịch vụ Nails: Sơn thuỷ, Cọ bản, Cọ râu, Cọ nét, Cọ kim, Chấm loang ,... chi tiết

  ĐC 1: 170 Hoàng Diệu

  Mỹ Viện Miss Sài Gòn

 • Mỹ Viện Miss Sài Gòn/ Điện thoại: 086.6721557 - 0906922509/ Địa chỉ 1: 193 Gò Dầu / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể, Hút... chi tiết

  ĐC 1: 193 Gò Dầu
 • Mỹ viện Mai Huỳnh

  Mỹ viện Mai Huỳnh

  Mỹ viện Mai Huỳnh/ Điện thoại: 083.9238046/ Địa chỉ 1: 274 Trần Phú / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể, Căng da mặt,... chi tiết

  ĐC 1: 274 Trần Phú
 • Trung Tâm chăm sóc da Kỹ Năng

  Trung Tâm chăm sóc da Kỹ Năng

  Trung Tâm chăm sóc da Kỹ Năng/ Điện thoại: 0974001164/ Địa chỉ 1: 2B/10 Đường 16 / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Massage toàn thân,... chi tiết

  ĐC 1: 2B/10 Đường 16
 • Mỹ Viện Hồng Ân Hồ Chí Minh

  Mỹ Viện Hồng Ân Hồ Chí Minh

  Mỹ Viện Hồng Ân Hồ Chí Minh/ Điện thoại: 0904454401/ Địa chỉ 1: 47 Nguyễn An Ninh / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể,... chi tiết

  ĐC 1: 47 Nguyễn An Ninh
 • Han Spa

  Han Spa

  Han Spa/ Điện thoại: 083.8442234/ Địa chỉ 1: 110 Trần Huy Liệu / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Xông sục sacuzi, Massage ,... chi tiết

  ĐC 1: 110 Trần Huy Liệu
 • Vũ Tatoo

  Vũ Tatoo

  Vũ Tatoo/ Điện thoại: 0913604833 - 01239396615/ Địa chỉ 1: 4/11 Nguyễn Duy / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ thẩm mỹ khác: / Công... chi tiết

  ĐC 1: 4/11 Nguyễn Duy
 • Beauty Center Huy Hoàng

  Beauty Center Huy Hoàng

  Beauty Center Huy Hoàng/ Điện thoại: 086.2935853/ Địa chỉ 1: 163/24/5 Tô Hiến Thành / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể, Hút... chi tiết

  ĐC 1: 163/24/5 Tô Hiến Thành
 • Adam Spa

  Adam Spa

  Adam Spa / Điện thoại: 083.8680999/ Địa chỉ 1: 573/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài) / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Xông sục... chi tiết

  ĐC 1: 573/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài)
 • TATTOO Sài Gòn

  TATTOO Sài Gòn

  TATTOO Sài Gòn/ Điện thoại: 0938209209/ Địa chỉ 1: 128 Nguyễn Cư Trinh / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ thẩm mỹ khác: / Công nghệ... chi tiết

  ĐC 1: 128 Nguyễn Cư Trinh
 • Cửa Hiệu tattoo TADASHI

  Cửa Hiệu tattoo TADASHI

  Cửa Hiệu tattoo TADASHI/ Điện thoại: 01239191978 - 0907655635/ Địa chỉ 1: 422 Đường Vĩnh Viễn / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ... chi tiết

  ĐC 1: 422 Đường Vĩnh Viễn
 • Lopera de paris

  Lopera de paris

  Lopera de paris / Điện thoại: 082.2431987 – 083.8945575/ Địa chỉ 1: 134 Quang Trung / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Massage toàn thân, Massage... chi tiết

  ĐC 1: 134 Quang Trung
 • TATTOO GUYS

  TATTOO GUYS

  TATTOO GUYS/ Điện thoại: 0908777725/ Địa chỉ 1: 166 Đề Thám / Dịch vụ chính: Xăm nghệ thuật / Dịch vụ thẩm mỹ khác: / Công nghệ thẩm... chi tiết

  ĐC 1: 166 Đề Thám
 • Beauty Salon Khánh

  Beauty Salon Khánh

  Beauty Salon Khánh/ Điện thoại: 0903330666/ Địa chỉ 1: 47 Võ Văn Tần / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Massage chân/ Loại hình: / Loại... chi tiết

  ĐC 1: 47 Võ Văn Tần
 • Mỹ Phẩm Avon

  Mỹ Phẩm Avon

  Mỹ Phẩm Avon/ Điện thoại: 0907030334/ Địa chỉ 1: 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3 / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: / Loại hình: Làm đẹp... chi tiết

  ĐC 1: 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3
 • Xăm nghệ thuật hàng đầu- Tattoo Dũng

  Xăm nghệ thuật hàng đầu- Tattoo Dũng

  Xăm nghệ thuật hàng đầu- Tattoo Dũng / Điện thoại: 0907775670/ Địa chỉ 1: 131 vĩnh viễn p4 q10 / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Xăm nghệ... chi tiết

  ĐC 1: 131 vĩnh viễn p4 q10
 • SALON VIỆT HÀN

  SALON VIỆT HÀN/ Điện thoại: 0985.474.929/ Địa chỉ 1: 234C LÊ THỊ HOA-KP 5-BÌNH CHIỂU / Dành cho: / Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Nối tóc,... chi tiết

  ĐC 1: 234C LÊ THỊ HOA-KP 5-BÌNH CHIỂU
 • THẨM MỸ PHỤ KHOA HOÀNG GIA

  THẨM MỸ PHỤ KHOA HOÀNG GIA

  THẨM MỸ PHỤ KHOA HOÀNG GIA/ Điện thoại: 0913931988/ Địa chỉ 1: 284 B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P10 / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và... chi tiết

  ĐC 1: 284 B NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P10
 • Công ty TNHH Chấn Phi

  Công ty TNHH Chấn Phi

  Công ty TNHH Chấn Phi/ Điện thoại: 0937591550/ Địa chỉ 1: 1545/31 đường 3/2 / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: / Loại hình: Loại khác/... chi tiết

  ĐC 1: 1545/31 đường 3/2
 • MEN'S BEAUTY SALON

  MEN'S BEAUTY SALON

  MEN'S BEAUTY SALON/ Điện thoại: 08.38468192/ Địa chỉ 1: 87 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10, Q..3/ Địa chỉ 2: 87 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10. Q.3, Tp.HCM / Dành... chi tiết

  ĐC 1: 87 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10, Q..3
  ĐC 2: 87 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10. Q.3, Tp.HCM
 • Đông Nghi Spa 2

  Đông Nghi Spa 2

  Đông Nghi Spa 2/ Điện thoại: 083.9291176 / Địa chỉ 1: 397B Võ Văn Tần / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Xông sục sacuzi, Xông... chi tiết

  ĐC 1: 397B Võ Văn Tần
 • Pamas Spa & Clinic 3

  Pamas Spa & Clinic 3

  Pamas Spa & Clinic 3/ Điện thoại: 083.925 2344/ Địa chỉ 1: 63 Sương Nguyệt Ánh / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Xông sục... chi tiết

  ĐC 1: 63 Sương Nguyệt Ánh
 • Anam QT Spa Saigon

  Anam QT Spa Saigon

  Anam QT Spa Saigon/ Điện thoại: 083.8251250/ Địa chỉ 1: 26-28 Đông Du / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da , Xông sục sacuzi, Xông... chi tiết

  ĐC 1: 26-28 Đông Du
 • Mỹ Viện CMB

  Mỹ Viện CMB

  Mỹ Viện CMB/ Điện thoại: 083.9205650/ Địa chỉ 1: 262 Bùi Viện / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể, Hút mỡ bụng, Căng da... chi tiết

  ĐC 1: 262 Bùi Viện
 • Thẩm mỹ LY – ĐỨC ANH

  Thẩm mỹ LY – ĐỨC ANH

  Thẩm mỹ LY – ĐỨC ANH/ Điện thoại: 083.8452961/ Địa chỉ 1: 196, đường Phan Đình Phùng / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ... chi tiết

  ĐC 1: 196, đường Phan Đình Phùng
 • Beauty Salon Thảo Hoa

  Beauty Salon Thảo Hoa

  Beauty Salon Thảo Hoa/ Điện thoại: 083.8350211/ Địa chỉ 1: 246 Nguyễn Thiện Thuật / Dành cho: Nam, Nữ/ Loại hình dịch vụ: Chăm sóc tóc, Uốn... chi tiết

  ĐC 1: 246 Nguyễn Thiện Thuật
 • Mỹ Viện Gia Hân

  Mỹ Viện Gia Hân

  Mỹ Viện Gia Hân/ Điện thoại: 083.9177667 – 083.9177699 – 0908789939/ Địa chỉ 1: 611 Đường 3/2 / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và... chi tiết

  ĐC 1: 611 Đường 3/2
 • Mỹ viện Quỳnh

  Mỹ viện Quỳnh

  Mỹ viện Quỳnh/ Điện thoại: 083.8550005/ Địa chỉ 1: 225 Hà Tôn Quyền / Dịch vụ chính: Dịch vụ khác, Chăm sóc da và cơ thể, Hút mỡ bụng,... chi tiết

  ĐC 1: 225 Hà Tôn Quyền
 • Sài Gòn Spa

  Sài Gòn Spa

  Sài Gòn Spa/ Điện thoại: 083.9321230 / Địa chỉ 1: 197/2, Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền / Loại hình dịch vụ: Dịch vụ khác, Chăm sóc da ,... chi tiết

  ĐC 1: 197/2, Nguyễn Văn Hưởng P. Thảo Điền

  NHA KHOA LAN ANH
  http://www.nhakhoalananh.com
  3A Nha khoa Lan Anh - Nha khoa kỹ Thuật Cao - Chuyên Sâu Về Răng Giả. Thực hiện tất cả các điều trị về răng miệng, Phục hình răng sứ cao cấp giống hệt răng thật, màu sắc đẹp tự nhiên cho những ai chẳng may có răng bị bể, vỡ, hay mất răng... giúp bạn thoải mái hơn khi ăn nhai, tự tin hơn khi giao tiếp! Nha khoa Lan Anh có Labo răng giả - Răng sứ tại chổ giúp làm răng giả, răng sứ Nhanh - Đẹp - Chính xác trong 48h ( với các ca gấp) , Đổi màu cho răng chẳng may bị nhiểm Tetra, Fluor... Phối hợp chỉnh nha - niềng răng và phục hình giảm Hô, Móm, trả lại nụ cười đẹp tự nhiên. Tẩy trắng răng tại chổ - Trong vòng 1h- với công nghệ mới nhất Đèn Plasma. Đến với Nha Khoa Lan Anh, Quý Khách sẽ được khám và tư vấn miễn phí các giải pháp làm răng thẩm mỹ cao với thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt và tiết kiệm nhất!

  TNHH & Thương Mại Phú Minh Khánh
  www.pmk.com.vn
  Giới thiệu nhãn hiệu Dược mỹ phẩm Vitaskin của Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu châu Âu KRKA - Nam tư, với các sản phẩm đặc trị mụn, chống nhăn, chống lão hoá, trị rụng tóc. Tư vấn và dịch vụ chăm sóc da.

  Cẩm nang gia đình của VASC
  http://www.vnn.vn/camnang

  Với các mục: tủ thuốc gia đình, dinh dưỡng & sức khoẻ, mẹ và bé,

   

  Công ty Medicare
  http://www.medicare.com.vn
  Medicare là một hệ thống bán lẻ hiện đại chuyên về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thời trang và cá nhân....

   

  Bệnh Viện Chuyên Khoa Thẩm Mỹ Sài Gòn
  http://www.thammysaigon.com
  Là bệnh viên chuyên khoa đầu tiên về ngành giải phẫu làm đẹp của Việt Nam, có khả năng thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ thông thường cho đến các phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sâu

   

  Mỹ phẩm Coreana
  http://www.coreana.com.vn
  Một trang web về mỹ phẩm dành cho phái đẹp với những nội dung về các loại mỹ phẩm của hãng Coreana, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, tư vấn chăm sóc da..

   
  Nha khoa Hoàn Thiện
  http://www.phuongnamnet.com/hoanthien
  Đến với Nha khoa Hoàn Thiện quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm và thoải mái khi điều trị. * Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tận tâm vui vẻ và được đào tạo liên tục bởi các chuyên gia trong và ngoài nước
   

  Nhà phân phối Mỹ phẩm Hàn Quốc hàng đầu tại Việt Nam
  http://www.pndcosmetics.com
  - Giới thiệu, quảng cáo những sản phẩm Dược-Mỹ phẩm LAMY - Tư vấn trang điểm cho làn da người Việt Nam. - Hỏi đáp về Mỹ phẩm. - Các chương trình khuyến mãi của P&D Cos., Co., Ltd

   

  Săn sóc sắc đẹp Xinh Xinh
  http://www.phuongnamnet.com/xinhxinhbeauty
  Trị mụn nám, tàn nhang, tẩy tế bào chết, kết hợp các loại máy chuyên dụng hiện đại và mỹ phẩm đặc trị, làm căng da, se khít lổ chân lông, làm trẻ hoá làn da cằn cỗi, xỉn màu. Hiệu quả ngay lần chăm sóc đầu tiên

   

  Thẩm Mỹ Viện Beauty Center HƯỜNG
  http://www.tmvhuong.com
  Nơi làm đẹp dành cho bạn! Chuyên Khoa Giải Phẩu Thẩm Mỹ-Làm Đẹp Toàn Diện Cosmetic Surgery/Beauty Care Service

   
  Thẩm Mỹ Viện-Beauty Center HƯỜNG
  http://www.lamdep.com/huong-index.htm
  Chuyên Khoa Giải Phẩu Thẩm Mỹ-Làm Đẹp Toàn Diện

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Oops! This site has expired.

  If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.