Bạn hãy mở cửa trái tim để tha thứ, khoan hồng, yêu thương mọi người xung quanh chúng ta. Khi đó, niềm vui sẽ đến với chính bạn và tất cả.